Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Maroš Krchňák

Národné projekty

Vyhľadávanie nových biomarkerov kolorektálneho karcinómu prostredníctvom glykomickej analýzy hmotnostnou spektrometriou

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2023
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Krchňák Maroš

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ