Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Kristína Compeľová

Národné projekty

* Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov

Material composition and properties of Self-Compacting Heavyweight Concrete

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ