Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Lukáš Krajčír, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KRAJČÍR, Lukáš. Podoby československej demokracie v básnickej tvorbe slovenských spisovateľov počas rokov 1918 – 1938 = Forms of Czechoslovak democracy in the poetic work of Slovak writers during the years 1918-1938. In Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023, s. 101-132. ISBN 978-80-224-2049-5. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: AEDA
  • KRAJČÍR, Lukáš. Obraz osobnosti Matúša Dulu v diskurze po jeho smrti. In Matúš Dula – politik, právnik a národný činiteľ. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023, s. 296-319. ISBN 978-80-224-2035-8. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: AEDA
  • KRAJČÍR, Lukáš. Ladislav Nádaši-Jégé v role oravského župného lekára : z filantropa a spisovateľa bojovník proti nákazlivým chorobám i ľudskej hlúposti. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 1, s. 28-33. ISSN 1335-6550. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: BDF
  • KRAJČÍR, Lukáš. Ako prvý vykopal veľkomoravský Devín : archeológ Innocenc Ladislav Červinka. In Historická revue, 2024, roč. 35, č. 1, s. 34-37. ISSN 1335-6550. (Vega č. 2/0089/21 : Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstvo v r. 1918 - 1945, osobnosti) Typ: BDF
  • KRAJČÍR, Lukáš. Anglo-americký prúd demokracie v stojatých slovenských vodách : YMCA – nový výchovný, vzdelávací, športový a sociálny priestor. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 331-343. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
  • KRAJČÍR, Lukáš. Fenomén YMCA v českom a slovenskom priestore 20. storočia : vedecká konferencia. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2024, roč. 73, č. 1, s. 69. ISSN 1335-4353. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus