Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

MSc. Saeid Okhravi, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KHOSHKONESH, Alireza - NSOM, Blaise - OKHRAVI, Saeid** - DEHRASHID, Fariba Ahmadi - HEIDARIAN, Payam - DIFRANCESCO, Silvia. Numerical investigation of dam break flow over erodible beds with diverse substrate level variations. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2024, vol. 72, iss. 1, pp. 80-94. (2023: 2.3 - IF, Q3 - JCR, 0.524 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2023-0040 Typ: ADDA
  • OKHRAVI, Saeid. Exploration of farm pond rainwater harvesting sites. In Konferencia mladých odborníkov : zborník súťažných prác 2023. Editor B. Randusová. - Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2023, s. 97-107. ISBN 978-80-99929-54-9. (Konferencia mladých odborníkov : zborník súťažných prác 2023) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus