Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Ivana Ďurišová

Medzinárodné projekty

* LipAI - Regulácia lipidov ako protizápalová terapia

Lipid Regulation for Anti-Inflammatory Therapy

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.


Národné projekty

Vplyv kyseliny valproovej na imunitnú reakciu bunky

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurišová Ivana

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ