Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Barbora Buzássyová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. “Side by Side with Fighting Nations”: Making the New Culture of Pro-African Solidarity in the Campaigns of the Czechoslovak Committee for Solidarity with African and Asian Peoples. In International Review of Social History : Everyday Internationalism: Socialist-South Connections and Mass Culture during the Cold War, 2024, vol. 69, suppl. 32, pp. 177-196. ISSN 0020-8590. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S0020859023000688 (PRIMUS (21/HUM/001) : African and Middle Eastern Elites Educated in former Socialist Countries: Studies, Trajectories, and Mindsets. APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Typ: ADCA
  • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. Ako Čechoslováci objavili fazuľu, ktorá mala vyriešiť problém detskej podvýživy v „treťom svete“. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 531-539. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus