Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Viliam Nádaskay, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023. 158 strán. ISBN 978-80-8119-146-6 Typ: FAI
  • NÁDASKAY, Viliam. Pandemická poézia. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-8. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/282 Typ: BDF
  • NÁDASKAY, Viliam. Slovenská poézia 2022. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 11-32. ISBN 978-80-8119-146-6. Typ: BEF
  • NÁDASKAY, Viliam. Hovoriť všetkým a nemyslieť na nikoho. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 150-153. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Kniha tmy / Michal Tallo. - Banská Bystrica : OZ Laputa, 2021. Typ: EDI
  • NÁDASKAY, Viliam. Živý mŕtvy, mŕtvi živí. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Po funuse / Jakub Spevák. - Levice : Koloman Kertész Bagala, 2022. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/275 Typ: EDI
  • NÁDASKAY, Viliam. Stanková, Mária: Literárna kritika v slovenských médiách. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 2, s. 216-219. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a... / Mária Stanková. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021. Typ: EDI
  • NÁDASKAY, Viliam. Dôstojná a nudná bodka. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 5, s. 33-34. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Moja cesta z Trenčína do Siene slávy / Marián Hossa - Scot Powers. - Bratislava : Pink media s.r.o, 2022. Typ: EDI
  • NÁDASKAY, Viliam. Krátko a stručne. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/286 Typ: GII
  • NÁDASKAY, Viliam. "Ako dnes ovenčiť hlavu spisovateľa vavrínom?" : Cena ANASOFT LITERA je tu s nami už sedemnásť rokov. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 78-79. ISSN 2585-8912. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus