Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Ivana Budinská, PhD.

členka Predsedníctva SAV pre 1. oddelenie vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1
Slovenská republika