Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Tatiana Pethö, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - PETHÖ, Tatiana. The intention to study IT in the context of psychological and performance characteristics of secondary school students - preliminary findings. In Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : sborník abstraků z mezinárodní konference Zlín, 24.-25.4.2024. 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2024, s. 51. ISBN 978-80-7678-247-1. (Vega č. 2/0146/22 : Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT). Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : mezinárodní konference) Typ: AFK
  • PETHÖ, Tatiana - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - MAGDOVÁ, Monika. Gender perceptions and attitudes in ICT: a comparative study among university students. In Psychological Applications and Trends 2024. Editori: Clara Pracana, Michael Wang. - Lisboa : inScience Press, 2024, p. 587-591. ISBN 978-989-35106-6-7. ISSN 2184-3414. (Vega č. 2/0146/22 : Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT). InPACT 2024 : International Psychological Applications Conference and Trends) Typ: AFC
  • PETHÖ, Tatiana** - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Theoretical model of girls’ intention to study Information and Communication Technologies. In Research in Social and Psychological Sciences Conference 2024, 9th April 2024, Smolenice, Slovakia : Book of Abstracts. - Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences, 2024, p. 19. ISBN 978-80-89524-93-8. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_FINAL.pdf (Research in Social Psychological Sciences Conference 2024) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus