Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Ing. Petr Mezihorák, PhD.

AKADEMICKÉ POZICE

2021 Vědecký pracovník na Sociologickém ústavu Slovenské akademie věd.

2019-21 Postdoktorský výzkumník na Dipartimento di Scienze sociali e politiche na Università degli Studi di Milano; člen výzkumného týmu ERC Starting Grant projektu “SHARE – Seizing the Hybrid Areas of work by Re-presenting self-Employment” (grantová dohoda 715950).

2018-19 Postdoktorský výzkumník v Centre for Employment Relations, Innovation and Change při University of Leeds; člen výzkumného týmu ERC Starting Grant projektu “SHARE – Seizing the Hybrid Areas of work by Re-presenting self-Employment” (grantová dohoda 715950).

VZDĚLÁNÍ

2014-18 Ph.D. v oboru Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

2011-12 Certificat d'Etudes Politiques à titre étranger na Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux.

2006-11 Ing. v oboru Hospodářská politika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy university.

2005-9 Bc. v oboru Politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university.


PUBLIKACE

https://orcid.org/0000-0002-8296-8167
https://www.researchgate.net/profile/Petr-Mezihorak
https://sav-sk.academia.edu/PetrMezihorak