Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Margaréta Takácsová PhD.

Medzinárodné projekty

* Absorbcia, distribúcia, depozícia a eliminácia enkapsulovanej formy tymolu v organizme králikov.

Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta PhD


Národné projekty

* ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat

Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ