Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Pružinská

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ÁCSOVÁ, Aneta** - HOJEROVÁ, Jarmila - HERGESELL, Kristýna - HIDEG, Éva - CSEPREGI, Kristóf - BAUEROVÁ, Katarína - PRUŽINSKÁ, Katarína - MARTINIAKOVÁ, Silvia. Antioxidant and Anti-Pollution Effect of Naturally Occurring Carotenoids Astaxanthin and Crocin for Human Skin Protection. In ChemistrySelect, 2022, vol. 7, no. 28, e202201595. (2021: 2.307 - IF, Q3 - JCR, 0.407 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2365-6549. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/slct.202201595 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení) Typ: ADCA
  • CHRASTINA, Martin - DRÁFI, František - BAUEROVÁ, Katarína - PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester. Biological disease-modifying drugs in the treatment of rheumatoid arthritis. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
  • CHRASTINA, Martin** - PRUŽINSKÁ, Katarína - PAŠKOVÁ, Ľudmila - VYLETELOVÁ, Veronika - ŠVÍK, Karol - BAUEROVÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester. Antirheumatic and Antioxidant Effect of Combination Therapy of Methotrexate and Carnosic Acid in Experimental Arthritis. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, no. s1, p. 44. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Česko-slovenské farmakologické dni) Typ: AFL
  • KHADEMNEMATOLAHI, Sasan** - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - ŠVÍK, Karol - MUCHOVÁ, Jana - BAUEROVÁ, Katarína. Evaluation of the Effect of Hyaluronic Acid in Combination with Methotrexate: a Preclinical Study Focusing on Oxidative Stress Parameters Measured in Adjuvant Arthritis. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, no. s1, p. 50. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Česko-slovenské farmakologické dni) Typ: AFL
  • PRUŽINSKÁ, Katarína - CHRASTINA, Martin - DRÁFI, František - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. The effect of selected carotenoids on progression of experimental arthritis. In XI. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine. Book of Abstracts. 7th of July 2022. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2022, p. non. ISBN 978-80-89991-08-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-CN-21-0039 : Application of bionic hydrogel enriched with selected natural compounds for repair of articular cartilage lesion. Miniconference of PhD. students of Centre of Experimental Medicine 2022 : online conference) Typ: AFH
  • PRUŽINSKÁ, Katarína** - CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - ŠVÍK, Karol - BAUEROVÁ, Katarína. Evaluation of the Effect of Natural Astaxanthin in a Preclinical Study: Comparison to Antiarthritic Effect of Other Carotenoids. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, no. s1, p. 64. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-CN-21-0039 : Application of bionic hydrogel enriched with selected natural compounds for repair of articular cartilage lesion. Česko-slovenské farmakologické dni) Typ: AFL
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus