Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Katarína Pružinská

Medzinárodné projekty

* Arthrohydrogel - Aplikácia bionického hydrogélu obohateného o vybrané prírodné látky na regeneráciu poškodenej kĺbovej chrupavky.

Application of bionic hydrogel enriched with selected natural compounds for repair of articular cartilage lesion.

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.


Národné projekty

* Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení.

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ