Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Miroslava Šudila Žilinská

Medzinárodné projekty

* ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe

ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

Doba trvania: 1.2.2021 - 31.1.2025
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel DrSc.


Národné projekty

Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch - digitálne technológie a starostlivosť

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šudila Žilinská Miroslava

* Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť

Power, control and vulnerability in intimate relationships - digital technologies and care

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sekeráková Búriková Zuzana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ