Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. art. Andrej Štafura PhD.

Národné projekty

Vplyv materiálov na akustické vlastnosti historických jendomanuálových organov na území Slovenska

Influence of materials on acoustic properties of historical single-manual pipe organs in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Štafura Andrej PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ