Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Igor Murín, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÁTORA, Jozef - HORÁČKOVÁ, Šárka - MURÍN, Igor - RUTTKAY, Matej. Interdisciplinary investigation of the possible burial mounds of the Yamnaya culture on the Hron Plain in southwest Slovakia. In Moving northward : Professor Volker Heyd´s Festschrift as he turns 60. 1. vyd. - Helsinki : Archaeological Society of Finland, 2023, p. 1-18. ISBN 978-952-69942-3-9. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Typ: AECA
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - MURÍN, Igor. Podhorie-Žákyl - Hrad Žákyl p.č. 1540 : VS 20869. Nitra : AÚ SAV, 2023. 76 s. Typ: GII
 • HORÁČKOVÁ, Šárka** - LIESKOVSKÝ, Tibor - RUSINKO, Adam** - BÁTORA, Jozef** - MURÍN, Igor** - LABAŠ, Peter**. Semi-Automated Identification of the Bronze Age Burial Mounds - Hidden Anthropogenic Landforms in the Agricultural Landscape. In Geomorphological proceedings 21 : Books of abstracts - State of geomorphological research in the year 2023. - Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University : Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences : Brown Coal Research Institute, p. [21]. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. State of geomorphological research in the year 2023) Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Prašník - Hradisko : VS 21009. Nitra : AÚ SAV, 2023. 12 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Malé Kozmálovce - Hradisko : VS 21010. Nitra : AÚ SAV, 2023. 7 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Orovnica - Hradisko : VS 21013. Nitra : AÚ SAV, 2023. 11 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Hronský Beňadik : VS 21014. Nitra : AÚ SAV, 2023. 15 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Nová Baňa - Zámčisko : VS 21008. Nitra : AÚ SAV, 2023. 14 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Tlmače - Hradisko : VS 21011. Nitra : AÚ SAV, 2023. 12 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Rakša - V od obce : VS 21012. Nitra : AÚ SAV, 2023. 15 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Modra - Zámčisko : VS 21015. Nitra : AÚ SAV, 2023. 15 s. Typ: GII
 • MURÍN, Igor. Bojná - Mohylník : VS 21016. Nitra : AÚ SAV, 2023. 11 s. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus