Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Jana Čepčianska

Národné projekty

* Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty

Study of multicomponent cement material degradation under conditions simulating CO2 enriched geothermal environment

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzielová Eva PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ