Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Eva Dědečková PhD.

Medzinárodné projekty

Simon Charlesworth: Can the promotion of a customary morality promote awareness of environmental problems and an eco-culture?

Simon Charlesworth: Can the promotion of a customary morality promote awareness of environmental problems and an eco-culture?

Doba trvania: 2.10.2023 - 2.8.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dědečková Eva PhD.


Národné projekty

* SYMBOLS - Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr

Philosophical Anthropology in the Context of Current Crises of Symbolic Structures

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.

* Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu II

Tasks of Political Philosophy in the Context of the Anthropocene II

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sťahel Richard PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ