Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Michal Šoral PhD.

Národné projekty

Overenie štruktúry zizyfusínu

Verification of the Structure of Zizyphusine

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoral Michal PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ