Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Dominik Horváth

Medzinárodné projekty

* COEVOLVERS - Koevolučný prístup k odomknutiu transformačného potenciálu prírode blízkych riešení pre inkluzívnejšie a odolnejšie komunity

Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities

Doba trvania: 1.11.2022 - 31.10.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.


Národné projekty

* Manažment globálnej zmeny v zraniteľných územiach

Management of global change in vulnerable areas

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ