Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Ivana Hostová, PhD.

Vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený
Výskumné zameranie:
slovenská poézia 20. a 21. storočia, translatológia
ORCID:
Číslo ORCID