Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Kováčová

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KOVÁČOVÁ, Lucia - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Explaining the gaps between Roma and non Roma job-seekers in the access to employment programmes in Slovakia. In Evaluation on Rural and Territorial Development, Urban Development : PROFEED book3. - Brussels : European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, 2023, s. 93-97. ISBN 978-80-89524-87-7. (COST Action CA20112 : konferencia. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: AFH
  • MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - MORAN, Alexandra - KOVÁČOVÁ, Lucia - STUDENÁ, Ivana. INFO-POW: Assessment of the channels of information and their use in the posting of workers. Country Report Slovakia. Rec. Sonila Danaj, Eszter Zolyomi, and Elif Naz Kayran. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, Institute for Forecasting, Slovak Academy of Sciences, 2023. 75 p. Dostupné na internete: <https://www.euro.centre.org/publications/detail/4801 > (101059290 : INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní pracovníkov) Typ: AGI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus