Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Matteo Pascucci PhD.

Medzinárodné projekty

* Nevyhnutnosť Božej existencie: Božie mená a modalita

-

Doba trvania: 1.5.2023 - 31.8.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Kosterec Miloš PhD.


Národné projekty

Zodpovednosť a modálna logika

Responsibility and Modal Logic

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Pascucci Matteo PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ