Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Petra Nagyová

Národné projekty

* Nové otázky k naturizmu.

New questions about naturism.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ