Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Július Bačkai

Medzinárodné projekty

* Frustrované kvantové magnety - vplyv jednoosového tlaku

Frustrated quantum magnets - impact of uniaxial pressure

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.

* Supravodivosť v tenkých filmoch nitridov - materiály pre budúce kvatové zariadenia

Superconductivity in nitride thin films - materials for future quantum devices

Doba trvania: 1.11.2023 - 31.10.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pristáš Gabriel PhD.


Národné projekty

* Magnetická frustrácia a kvantové oscilácie v kvázi 2D a 3D boridoch

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Orendáč Matúš PhD.

* Vylepšenie supravodivých parametrov vysoko-entropických zliatin tenkých filmov

Enhancement of superconducting parameters in high-entropy alloy thin films

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pristáš Gabriel PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ