Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Prof. JUDr. Marián Giba, PhD.

Doc. JUDr. Marián GIBA, PhD. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Doktorandské štúdium v odbore Ústavné právo absolvoval súbežne na Université Panthéon-Assas (Sorbonne) v Paríži a na Univerzite Komenského v Bratislave, kde aktuálne pôsobí ako vedúci Katedry ústavného práva. Je autorom a spoluautorom niekoľkých desiatok domácich i zahraničných vedeckých publikácií. Vo vedeckej oblasti sa orientuje najmä na inštitucionálnu oblasť ústavného práva, referendum, podstatná časť jeho vedeckej činnosti je dlhodobo orientovaná na otázky francúzskeho ústavného práva. Ako vedúci riešiteľ a spoluriešiteľ je zapojený do riešenia vedeckých projektov a grantových úloh. Je poradcom prezidentky republiky pre otázky práva a spravodlivosti, ako poradca prezidenta pôsobil aj v rokoch 2015 až 2019. V roku 2021 bol predsedom Najvyššieho súdu vymenovaný za člena Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.