Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

MSc. Shubhi Mishra

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KALE, Rohan Arjun - JOPČÍK, Martin - LAKHNEKO, Olha - LIBANTOVÁ, Jana - MISHRA, Shubhi - DANCHENKO, Maksym. Can proteomics and transcriptomics elucidate trap leaf development in carnivorous sundews? In 5th INPPO Conference : book of abstracts, 22-25 May 2023. - Thessaloniki : International Plant Proteomics Organization, 2023, p. 73. (APVV 20 0545 : AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: štúdium a validácia biochemických mechanizmov) Typ: GII
  • MISHRA, Shubhi - GUDKOV, Dmitri - BARÁTH, Peter - LAKHNEKO, Olha - DANCHENKO, Maksym. Growth in Chernobyl affects biochemistry and physiology of aquatic plants: Implications for resistance to pathogens. In 5th INPPO Conference : book of abstracts, 22-25 May 2023. - Thessaloniki : International Plant Proteomics Organization, 2023, p. 58. (APVV 20 0545 : AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: štúdium a validácia biochemických mechanizmov. VEGA 2/0106/22 : Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus