Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Dana Tahotná CSc.

Národné projekty

* Proteíny prenášajúce lipidy - štúdium molekulárnych mechanizmov a ich možné využitie ako cieľov intervencie pri liečbe niektorých ochorení.

Lipid transfer proteins – study of molecular mechanisms and their potential as targets in treatment of selected human diseases.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ