Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Eduard Lazorík

Národné projekty

* CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy

CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements – Transregional Connections

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.

* Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí

Transregional relations of musical sources of sacred and secular character from the territory of Slovakia dating back to 12th – 17th century

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ