Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Mgr. Tomáš Vojtovič

Narodený: 1993

2012 - 2015: bakalárske štúdium, učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie, PdF UK v Bratislave
2015 - Bc.
2015-2017: magisterské štúdium, učiteľstvo výchovy k občianstvu a histórie, PdF UK v Bratislave
2017 - Mgr.
2020 – interný doktorand Ústav politických vied SAV