Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Marcel Šedo

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ŠEDO, Marcel. Prírodné a umelé ako problém identity a udalosti [Natural and Artificial as a Problem of Identity and Event]. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 5, s. 366-379. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.4 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Typ: ADDB
  • ŠEDO, Marcel. Mladý subverzívny a (pri)široký pohľad na filozofiu. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2023, roč. 19, č. 1. ISSN 1339-942X. Recenzia na: Young Philosophy 2021 / Alžbeta Kuchtová. - Bratislava : Iris, 2021. Dostupné na internete: https://ostium.sk/language/sk/mlady-subverzivny-a-prisiroky-pohlad-na-filozofiu/ Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus