Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Alexandra Hladká

interný doktorand
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
Hodnotenie ekosystémových služieb roztrúseného osídlenia v pohorí Biele Karpaty (okres Nové Mesto n/V)