Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Veronika Pauková

Medzinárodné projekty

Medzinárodná bibliografia historických vied

International Bibliography of Historical Sciences

Doba trvania: 1.1.1998 -
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pauková Veronika


Národné projekty

* History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis

History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína M.A., PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ