Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Veronika Pauková

Medzinárodné projekty

Medzinárodná bibliografia historických vied

International Bibliography of Historical Sciences

Doba trvania: 1.1.1998 -
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pauková Veronika

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ