Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. Ing. Viera Skákalová DrSc.

Medzinárodné projekty

BGapEng - Projektovanie šírky zakázaného pásu v nekonvenčných polovodičoch

Band-gap engineering in unconventional semiconductors

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Skákalová Viera DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ