Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Henrieta Ševčíková

doktorandka
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
medziskupinové vzťahy, postoje, predsudky, psychické poruchy a poruchy správania
ORCID:
Číslo ORCID