Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Elżbieta Drążkiewicz PhD.

Medzinárodné projekty

DecolDEV - Vývoj dekolonizácie: výskum, výučba a prax

Decolonising Development: Research, Teaching, Practice

Doba trvania: 1.9.2020 - 30.8.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Drążkiewicz Elżbieta PhD.


Národné projekty

Konflikty o tom, čo je pravda na Slovensku a v Poľsku

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Drążkiewicz Elżbieta PhD.

* Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku

Social context of generalized and institutional trust in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klobucký Robert PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ