Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, PhD.

vedecká pracovníčka
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/52 96 43 55 kl.109
Výskumné zameranie:
Platená starostlivosť o deti a domácnosť, pracovníčky v domácnosti, materiálna kultúra, spotreba, morálna ekonomika
ORCID:
Číslo ORCID