Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr. Patrik Rako, PhD., LL.M., LL.M.

Patrik Rako študoval právo na Trnavskej univerzite v Trnave (Bc., Mgr., JUDr.) a trestné právo na Paneurópskej vysokej škole (PhD.) pod vedením gen. prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. na tému Právo na spravodlivý proces v prameňoch trestného práva. Zároveň počas svojho doktorandského štúdia absolvoval postgraduálne ADR, Investment Law, Banking a China Foreign Trade Law na City University of Hong Kong (LL.M 2014). Po návrate zo štúdií v Hongkongu bol prijatý na Advanced Legal Studies na Emory University School of Law v Atlante, USA (LL.M 2016).

Vo svojej praxi sa zameriava na corporate compliance a s tým súvisiace best practices, trestnú činnosť bielych golierov (white-collar crime), súdne a administratívne spory, vysoko regulované odvetvia ako je energetika, banking, líniové stavby alebo odpadové hospodárstvo. Poradenstvo poskytuje aj v oblasti Fintech a Data protection. Ako externý poradca sudcu Ústavného súdu SR sa špecializoval na spravodlivý proces.