Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. PhDr. Vladimír Rábik PhD.

Národné projekty

* Medzi rozprávkou a vedou: výskum spoločného noetického priestoru

Between folk tales and science: exploring a shared noetic space

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. ThDr. Marinčák Šimon PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ