Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Iveta Jahodová

Národné projekty

* Regulácia interakčnej špecificity multi-PDZ proteínov

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baliová Martina PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ