Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Diana Hačkuličová

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BAJUS, Marko - LABANCOVÁ, Eva - ŠATKOVÁ, Eva - HAČKULIČOVÁ, Diana - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - VADKERTIOVÁ, Renáta - KOLLÁROVÁ, Karin. Effects of ascomycetous yeasts on seed germination and seedling growth of white mustard ( Sinapis alba L.). In 47th Annual Conference on Yeasts : 47th ACY. 1.vyd. - 2023, p. 101. ISSN 1336-4839. (47th Annual Conference on Yeasts) Typ: AFH
  • HAČKULIČOVÁ, Diana - LABANCOVÁ, Eva - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - BAJUS, Marko - VIVODOVÁ, Zuzana - KOLLÁROVÁ, Karin**. Galactoglucomannan oligosaccharides mitigate cadmium toxicity in maize protoplasts by improving viability and cell wall regeneration. In Plant Physiology and Biochemistry, 2023, vol. 201, art. no. 107907. (2022: 6.5 - IF, Q1 - JCR, 1.141 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0981-9428. Dostupné na internete: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0981942823004187?dgcid=author Typ: ADCA
  • HAČKULIČOVÁ, Diana** - LABANCOVÁ, Eva - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - BAJUS, Marko - VIVODOVÁ, Zuzana - KOLLÁROVÁ, Karin. Mitigation of cadmium toxicity in maize protoplasts by galactoglucomannan oligosaccharides. In Plant Biology Europe 2023. 14. - Marseille, Francúzsko : French Society of Plant Biology and the Biosciences and Biotechnology Institute of Aix-Marseille, p. 155. Dostupné na internete: https://europlantbiology2023.org/ (14th International Conference of the French Society of Plant Biology) Typ: GII
  • ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - LABANCOVÁ, Eva - HAČKULIČOVÁ, Diana - KOLLÁROVÁ, Karin - VIVODOVÁ, Zuzana**. The changes in the maize root cell walls after exogenous application of auxin in the presence of cadmium. In Environmental science and pollution research, 2023, vol. 30, p. 87102 - 87117. (2022: 5.8 - IF, Q1 - JCR, 0.944 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0944-1344. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11356-023-28029-3 Typ: ADCA
  • VIVODOVÁ, Zuzana - HAČKULIČOVÁ, Diana - BAČOVČINOVÁ, Michaela - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - LABANCOVÁ, Eva - KOLLÁROVÁ, Karin**. Galactoglucomannan oligosaccharides alleviate cadmium toxicity by improving physiological processes in maize. In Ecotoxicology and environmental safety, 2023, vol., 255, art. no. 114777. (2022: 6.8 - IF, Q1 - JCR, 1.348 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0147-6513. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2023.114777 Typ: ADCA
  • ZRINIOVÁ, Ingrid - BAJUS, Marko - BONDAREV, Dmitrij - HAČKULIČOVÁ, Diana - KUČEROVÁ, Danica, Richterová - LABANCOVÁ, Eva - ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - VIVODOVÁ, Zuzana - KOLLÁROVÁ, Karin. Vplyv polystyrénových mikroplastov na rastliny ľanu siateho (Linum usitatissimum L.). In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 661 - 666. ISBN 978-80-223-5608-4. (Študentská vedecká konferencia 2023. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus