Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Lenka Botyanszká, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BOTYANSZKÁ, Lenka - TOKOVÁ, Lucia - BOTKOVÁ, Natália. Využitie fluorescencie chlorofylu na hodnotenie aktuálneho stavu vegetácie kukurice na pôde s aplikovaným biouhlím. In Zborník príspevkov : 34. konferencia mladých hydrológov, s. 1-9. (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd. APVV-21-0089 : BCSOIL -Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvalo udržatelné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny. 34. konferencia mladých hydrológov) Typ: BEF
  • LINCMAIEROVÁ, Karina - BOTYANSZKÁ, Lenka - LICHNER, Ľubomír - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia. Vplyv mikroplastov na vlastnosti piesočnatej pôdy a rast reďkovky [Microplastic effects on sandy soil properties and radish growth]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 306-313. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
  • TOKOVÁ, Lucia** - BOTKOVÁ, Natália - VITKOVÁ, Justína - BOTYANSZKÁ, Lenka - SKIC, Kamil - GRYTA, Angelika. Impact of the biochar fraction sizes on the selected hydrophysical properties of silty loam soil. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 9-13. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0002 (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd. PAS-SAS-2022-05) Typ: ADNB
  • TOKOVÁ, Lucia - BOTKOVÁ, Natália - BOTYANSZKÁ, Lenka. Vplyv biouhlia na nasýtenú hydraulickú vodivosť hlinitej pôdy [Impact of biochar application on saturated hydraulic conductivity of silt loam soil]. In Zborník príspevkov : 34. konferencia mladých hydrológov, s. 1-10. (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd. APVV-21-0089 : BCSOIL -Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvalo udržatelné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny. 34. konferencia mladých hydrológov) Typ: BEF
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus