Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Martin Števko, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • MAJZLAN, Juraj** - ŠTEVKO, Martin - PLÁŠIL, Jakub - SEJKORA, J. - DACHS, Edgar. Thermodynamics of the Cu, Zn, and Cu-Zn phases: zincolivenite, adamite, olivenite, ludjibaite, strashimirite, and slavkovite. In Journal of Geosciences, 2023, vol. 68, no. 1, p. 67-80. (2022: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.463 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1802-6222. Dostupné na: https://doi.org/10.3190/jgeosci.367 Typ: ADCA
  • MAJZLAN, Juraj** - PLUMHOFF, Alexandra - ŠTEVKO, Martin - STECIUK, Gwladys - PLÁŠIL, Jakub - DACHS, Edgar - BENISEK, A. Thermodynamic and structural variations along the olivenite-libethenite solid solution. In European Journal of Mineralogy, 2023, vol. 35, no. 2, p. 157-169. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.725 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0935-1221. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ejm-35-157-2023 Typ: ADCA
  • MYŠĽAN, Pavol** - ŠTEVKO, Martin - MIKUŠ, Tomáš. Preliminary results on mineralogy of the Betliar-Július manganese ore occurrence (Gemericum Unit, Slovakia). In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 58-60. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
  • ONDREJKA, Martin** - FERENC, Štefan - MAJZLAN, Juraj - ŠTEVKO, Martin - KOPÁČIK, Richard - MILOVSKÁ, Stanislava - VOLEKOVÁ, Bronislava - MIKUŠ, Tomáš - UHER, Pavel - MOLNÁROVÁ, Alexandra. Supergénne minerály U-As-Fe-Pb-Sb-Bi v oxidačnej zóne z U-REE-Au žilnej mineralizácie Prakovce-Zimná voda, gemerikum, Slovensko. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 72-73. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
  • ŠTEVKO, Martin** - MIKUŠ, Tomáš - SEJKORA, J. - PLÁŠIL, Jakub - MAKOVICKÝ, Emil - VLASÁČ, Jozef - KASATKIN, Anatoly. Argentopolybasite, Ag16Sb2S11, a new member of the polybasite group. In Mineralogical Magazine, 2023, vol. 87, no. 3, p. 382-395. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.79 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2022.141 Typ: ADCA
  • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - DOLNÍČEK, Z. - MIKUŠ, Tomáš - VLASÁČ, Jozef. Chemické zloženie minerálov tetraedritovej skupiny, polybazit-pearceitovej a pyrargyrit-proustitovej série z centrálnej zóny 1. žilného systému na Au-Ag ložisku Kremnica. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 98-103. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus