Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Ľubor Košťál CSc.

Národné projekty

iPoW - Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny

Behavioural and physiological indicators of poultry welfare

Doba trvania: 1.8.2018 - 31.12.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.

* KBD - Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti – príčiny a dôsledky pre welfare, zdravie a produkciu nosníc

Keel bone damage – causes and consequences for laying hens welfare, health and production

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bilčík Boris PhD.

* Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin

Behavioural disturbances in poultry – influence of mother presence and definition of individual phenotypes susceptible to its development

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pichová Katarína PhD.

* Optogenetika u s - Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ