Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

doc., PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

vedecká pracovníčka
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
raná gramotnosť, podpora učenia v predškolskom veku, čítanie v digitálnej dobe
ORCID:
Číslo ORCID