Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Petra Gašparovičová, PhD.

vedecká pracovníčka
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika