Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Hubert Hilbert, PhD.

vedecký pracovník
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
Diaľkový prieskum Zeme pre poľnohospodárske a krajinárske štúdie.