Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Marína Hríbová, PhD.

Mgr. Marína Hríbová, PhD. sa venuje slavistickému interdisciplinárnemu výskumu vzťahov slovenského jazyka a kultúry v slovanskom i neslovanskom prostredí s prihliadnutím na výskum slovensko-južnoslovanských (predovšetkým srbských, resp. chorvátskych) jazykových a historicko-kultúrnych vzťahov. Osobitne sa zameriava na výskum slovenského jazyka a kultúry v slovenských enklávach a diaspórach. Kontinuálne realizuje terénne výskumy slovenských nárečí na Dolnej zemi.