Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Eva Labancová PhD.

Medzinárodné projekty

T0P-AGRI-Network - Čelom k nulovému používaniu pesticídov v poľnohospodárstve: Európska sieť pre udržateľnosť

Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network)

Doba trvania: 19.9.2022 - 18.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Labancová Eva PhD.


Národné projekty

* Využitie pôvodných mikroorganizmov a prírodných zlúčenín na zlepšenie klíčenia, rastu rastlín a na zmiernenie abiotického stresu

The utilisation of indigenous microorganisms and natural compounds for improvement of seed germination, plant growth and the amelioration of the abiotic stress

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollárová Karin PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ