Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ČECH, Radek - KUBÁT, Miroslav - MAČUTEK, Ján - KOŠČOVÁ, Michaela. Does an author leave a synactic footprint? In JADT 2022 : Proceedings of the 16th international conference on statistical analysis of textual data. Volume 1. - Naples, Italy : Vadistat Press, 2022, p. 221-228. ISBN 979-12-80153-30-2. Typ: AECA
  • MAČUTEK, Ján - WIMMER, Gejza* - KOŠČOVÁ, Michaela*. On a Parametrization of Partial-Sums Discrete Probability Distributions. In Mathematics, 2022, vol. 10, no. 14, art. nr. 2476. (2021: 2.592 - IF, Q1 - JCR, 0.538 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-7390. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/math10142476 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus